Хэн таныг бурхнаас илгээсэн бэлэг гэж боддог вэ?

Хэн таныг бурхнаас илгээсэн бэлэг гэж боддог вэ?
Энд дарж мэдээрэй