Таныг хэдэн хүн хайрлаж хэдэн хүн үзэн яддаг вэ?

Таныг хэдэн хүн хайрлаж хэдэн хүн үзэн яддаг вэ?
Энд дарж мэдээрэй