Таныг хэдэн хүн хайрладаг вэ?

Таныг хэдэн хүн хайрладаг вэ?
Энд дарж мэдээрэй