Хэн таныг нууцаар хайрладаг вэ?

Хэн таныг нууцаар хайрладаг вэ?
Энд дарж мэдээрэй