Та хэдэн удаа seen-дэж хэдэн удаа seen-дүүлж байсан бэ?

Та хэдэн удаа seen-дэж хэдэн удаа seen-дүүлж байсан бэ?
Энд дарж мэдээрэй