Та хэр удаан ганц бие байх вэ?

Та хэр удаан ганц бие байх вэ?
Энд дарж мэдээрэй