Таныг хэн хэн хайрлаж, үнсэж, гэрлэхийг хүсч байгаа вэ?

Таныг хэн хэн хайрлаж, үнсэж, гэрлэхийг хүсч байгаа вэ?
Энд дарж мэдээрэй